تبلیغات
جدید 2011 - اشکال یابه سیستم
به دهكده ی دانلودخوش آمدید


اگرسیستم بالانیاید به صورتی که هیچ نوشته ای در روی مانیتور ظاهر نشود علت چیست ؟

1-خرابی کارت گرافیک یا جا نیفتادن ان یا متصل نبودن به مانیتور.

2-خرابی RAM (جای اسلایدرم را عوض می کنیم.)

3-خرابی CPU.

4-خرابی مادربرد

 

 

اگرسیستم بالا بیاید ولی ویندوزبالا نیاید یعنی نوشته ای در مانیتورظاهر شودعلت چیست؟

1-نرم افزار نصب ویندوزایراد دارد.

2-کابل هارد لغ و یا مشکل دارد.

3-هارد ایراد دارد.

اگرسیستم بالا بیاید ولی مدام ریست شود علت چیست؟

1-فنCPUضعیف شده یا از کار افتاده.

2-سیستمRAMویرسیست یا مشکل دارد.

3-یکی از اسلاید های PCIویا AGPاتصالی دارد.

4-CPUضعیف شده است.

5- ویندوز ناقص شده است .