تبلیغات
جدید 2011 - Max Payne رمز های بازی
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

 

می توان بازی را با تایپ عبارات زیر در مقابل فایل MaxPayne.exe اجرا كنید. (برای اینكار بهتر است از بخش Run  در دكمه Start شروع كرد. )

كدهای تقلب نتیجه
nodialoy حذف مكالمه اول بازی
skipstart up حذف انمیشین های بازی
screenshot توانایی گرفتن عكس از بازی برای این كار هنگام بازی f 10  را فشار دهید  
developer توانایی وارد كردن كدهای تقلب .
پس از وارد كردن این عبارت در بازی با تابپ f 12  كدهای زیر را وارد كنید :
getinfiniteammo  مهمات نامحدود
getallweapons   گرفتن تمام سلاح ها
god   شكست ناپذیری
getdeserteagle گرفتن برتا دوبل با مهمات كامل
getgrenade  نارنجك  
gethealth  جان
Getmolotov  كوكتل مولوتوف