تبلیغات
جدید 2011 - جک و چیستان
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

1-چینی ها به دوقلو های خود می گویند این چون اون   اون  چون این

2-دختر:شاهزاده رویا ها با اسب سفید یعنی چه؟

مادر: یعنی یک خر مثل بابات .

3-از مردی که ساعت را روی انگشت خود بسته بود پرسیدند چرا ساعتت را اینجا بستی ؟

گفت:چون رادیو گفته ساعت ها را جلو بکشید.

4- دکتر: از این شربت روزی 4 قاشق به بچه بدهید

.مادر: امکان ندارد چون ما 3 قاشق بیشتر در خانه نداریم.

5-معلم: چرا درست را نخواندی؟

دانش اموز: چون مرا تنبیه کنید و بچه ها عبرت بگیرند.

6- یکی خوابش سنگین بود تختش شکست.

 

چیستان

1- آ ن چیست که در مزرعه  سبز  دربازار سیاه و موقع خوردن قرمز است ؟

2-نام پرنده ای که اگر بر کسش کنیم نام پرنده ای دیگراست .

آن چیست که یک پادارد وسه چشم رنگی؟-3

پاسخ 

1-چای

2-غاز

3-چراغ راهنمایی رانندگی