تبلیغات
جدید 2011 - رمز هابازی gta4
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

PANZER                                      تانک

BIG BANG                                  ترکیدن ماشینها

BOOOOOORING                   کم شدن سرعت

SEQWQYS                                 ماشین روی اب

TRAVELINSETYLE                      ماشین

AIR SHIP                                 ماشین   پرواز

OHSPEED                           تند   شدن سرعت