تبلیغات
جدید 2011 - چند روش برای مطالعه کردن
به دهكده ی دانلودخوش آمدید

یکی از شرایط اساسی مطالعه ، تمرکز حواس است . معمولاً دانش آموزان ، والدین یا معلمین از عدم تمرکز حواس شاگردان شکوه می کنند و همین امر باعث ایجاد افت تحصیلی در بین دانش آموزان ایرانی شده است . پس بر آن جایزیم تا مطالبی  جهت رفع این مسئله ارائه دهیم .